domingo, 11 de noviembre de 2007

Cartelera NJPW

Este domingo 11 de noviembre de 2007, New Japan se presenta en Tokio, Daniels, Senshi, Killings & Rhino estarán presentes representando a TNA, esta es la cartelera:

Koji Kanemoto & Wataru Inoue vs. Ryusuke Taguchi & Yujiro

Togi Makabe vs. Milano Collection AT

Tiger Mask vs. Ron Killings

Minoru & Prince Devitt vs. Triple X (Christopher Daniels & Senshi)

Toru Yano vs. Rhino

Takashi Iizuka, Takashi Usano, Mitsuhide Hirasawa, Tetsuya Naito & Taichi Ishikari vs. Riki Choshu, Masahiro Chono, Super Strong Machine, Jushin Thunder Liger & AKIRA

Por los Títulos Jrs Pesados en Parejas de la IWGP:
Dick Togo & TAKA Michinoku (c) vs. Jado & Gedo

Yuji Nagata & Manabo Nakanishi vs. Shuinsuke Nakamura & Giant Bernard

Por el Título Pesado de la IWGP:
Hiroshi Tanahashi (c) vs. Hirooki Goto